Ookami Dojo maakt deel uit van de IFK, een overkoepelende, internationale organisatie voor Kyokushinkai Karatekas. Als club die in België en Nederland actief is, zijn we aangesloten bij twee verschillende nationale onderafdelingen: de BFKK en de NKA. Alle info over deze organisaties vind je op deze pagina terug.

De Internationale Federatie voor Karate, kortweg de IFK, is een Kyokushinkai karatebond die in 1992 gesticht werd door de Britste Kyokushin Karate Organisatie onder leiding van Hanshi Steve Arneil en de Ierse Kyokushin Karate Organisatie onder leiding van Shihan Liam Keaveney. De IFK werd opgericht toen bleek dat de belangen van de Japanse IKO niet meer verenigd konden worden met de belangen van de andere, westerse afdelingen van de IKO.

Het IFK stelde zich mede hierdoor vanaf dag één tot doel de integriteit en eigenheid van iedere aangesloten nationale afdeling te respecteren. Alle aangesloten landen kennen een eigen structuur, met aan het hoofd een landshoofd of Country Representative die in contact staat met het hoofdkwartier van de IFK. Verder zijn alle landen vrij om zichzelf te organiseren zoals het hen het beste lijkt.

Om in een duidelijke leerlijn te voorzien, vaardigde de IFK al snel een officiële syllabus met exameneisen per graad uit. Deze wordt ondersteund door een officieel Kata-boek, een officieel Kihon-boek en wereldwijde seminars door de hoogste instructeurs binnen de IFK. Op deze manier wordt er gewaakt over het globale niveau binnen de organisatie. Verder organiseert de IFK vierjaarlijks een WK Kata, een WK Kumite en een World Seminar waarop alle neuzen in dezelfde richting worden gezet.

Het logo van het IFK is een grote golf met daarin de letters ‘IFK’. De golf is afgeleid van de Saiha-kata, die zowel grote vernieling als golf betekend. De golf symboliseert de kracht van een groep wanneer deze zich vastberaden en met doorzettingsvermogen aan een taak kwijt. Hoe groot het obstakel dan ook is, met geduld en samenwerking kan het overwonnen worden.

Het IFK werd kort na haar oprichting ook in België actief. De organisatie kende ups en downs, maar is sinds 2018 weer op koers. De toen aangesloten Dojos gingen akkoord met een grootschalige moderniseringscampagne, waarbij het losse samenwerkingsverband dat tussen hen bestond werd omgezet in een effectieve vereniging met statuten en een benoemd bestuur. Dit ging gepaard met de oprichting van de vzw. Belgian Federation for Kyokushin Karate.

Momenteel kent de BFKK 5 aangesloten Dojos: Fudoshin Dojo, Hin Dojo, Sutani Dojo, Ryo Dojo en Ookami Dojo.

Meer info over de BFKK vind je hier.

De Nederlandse Karate Associatie werd reeds in 1962 opgericht door John Blumming. Dit is jaren voordat er sprake is van het IFK en de organisatie is in deze periode dan ook een onderdeel van Sosais IKO. In 1965 gaat het voorzitterschap van de NKA over naar Loek Hollander, die voorzitter zal blijven tot 1980. In 1980 stapt Loek Hollander op na een interne machtsstrijd en sticht hij de Europese Kyokushin Organisatie, de voorloper van het KWF. Shihan Loek Hollander wordt binnen de NKA opgevolgd door Shihan Henny Ruberg en Shihan H. Van Wijngaarden.

In 1985 neemt de NKA de beslissing om Shigeru Oyama, een leerling (maar geen familielid) van Sosai te volgen wanneer deze een nieuwe organisatie opricht. De NKA sloot zich bij de nieuwe ‘World Oyama Karate’ aan, maar dit blijkt ook geen perfecte match te zijn.

In 1993 verlaat de NKA de World Oyama Karate en gaat enkele jaren onafhankelijk verder onder leiding van Shihan Roel Wildeboer en Shihan Henny Ruberg. In 1995 sluit de NKA zich, onder het voorzitterschap van L. Ten Have, bij het IFK aan. De NKA beslist in deze periode om een democratische structuur met 4-jaarlijkse bestuursverkiezingen in te voeren en kent sindsdien een gestage groei. 

Meer info over de NKA.IFK vind je hier.

 

© website powered by Twizzit.com