Karate is een populaire sport. Zo'n 100 miljoen mensen wereldwijd zijn op een of andere manier bij deze japanse krijgskunst betrokken en dit aantal blijft jaar na jaar stijgen. Ook in onze regio zijn er veel mensen met karate bezig en het aantal clubs is al lang niet meer op één hand te tellen. Een nieuwe karateschool oprichten lijkt dan misschien overbodig, maar toch is dat wat het bestuur van Ookami Dojo in oktober 2016 deed. Ons team was er van overtuigd dat onze kijk op karate een meerwaarde kon vormen en daarom stortten we ons in het avontuur. Nu, vijf jaar later, bestaat onze werking nog steeds en zijn we uitgegroeid tot een van de grotere karatescholen in de streek - het bewijs dat onze visie en onze aanpak een plekje in het hart van vele karatekas hebben veroverd.

Karate is een enorm breed iets. Het is de synthese van krijgskunsten uit verschillende culturen, die in de laatste honderd jaar evolueerde en veranderde naar de vraag van de markt. In eerste instantie werd Karate gepromoot als een goede manier om de fysieke gezondheid van de Japanse jeugd te verbeteren. Het was daarmee ook de 'opvulling' voor de gaten die in het gemoderniseerde arsenaal van Judo, Ju-jutsu, Aikido en Kendo waren gevallen. Daarnaast werd het ook snel een filosofisch en vormend pakket om japanse jongeren niet enkel sport maar ook gedragsregels en omgangsvormen aan te leren. Tijdens de bezetting van Japan door de geallieerde strijdskrachten, werd karate een wedstrijdsport. Dit moest voorkomen dat westerse sporten een te grote invloed zouden krijgen op de japanse jeugd, en door het sportelement uit te bouwen moest het tegelijkertijd de traditionelere, op oorlog en strijd gerichte benadering van het karate naar de achtergrond verdringen. De eerste 30 jaar van het bestaan van het karate zijn dus getekend door een reeks van ingrijpende veranderingen en evoluties. Dit kalmeerde in de jaren na de tweede wereldoorlog en het karate zoals we het vandaag de dag kennen is toen ontstaan. Van alle voorgenoemde facetten blijft vandaag de dag 'iets' in het karate over en dat alles wordt angstvallig bewaard. Het totaalpakket is een traditie geworden en nieuwe inzichten, ontwikkelingen of ontdekkingen worden niet meteen met open armen ontvangen.

Het team van Ookami Dojo besloot van bij het begin dat vernieuwen en innoveren bij Ookami Dojo wél mogelijk zou zijn. De wereld is veel veranderd sinds de jaren '60 en op alle vlakken kennen we enorme groei en ontwikkeling. Om het karate te helpen groeien, moeten we dus ook binnen onze sport open staan voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten. We hebben een enorme weg afgelegd op vlak van pedagogie, coaching en training en ook in het karate moeten we daarmee aan de slag durven gaan.

Bij Ookami Dojo staan we dus open voor nieuwe inzichten. Onze lesgevers vormen een team van 'eeuwige studenten' die zichzelf continu bijscholen en experminenteren met nieuwe trainingsmethodes en -inzichten. Het introduceren van het MultiMove tijdens de lessen van onze jongste karatekas, is hier een van de duidelijkste voorbeelden van. Met MultiMove zetten we in op het stimuleren van de brede motorische ontwikkeling van onze Pups in plaats van hen enkel sportspecifiek te trainen. Zo zorgen we er voor dat onze jonge karatekas al hun motorische vaardigheden ontwikkelen en ook bij andere sporten kunnen inpikken mocht karate toch niets voor hen zijn.

Verder wordt er bij de Ookamimethode wordt er ingezet op drie grote pijlers; Welbevinden, Groepsgevoel en Individuele begeleiding.

Aan het welbevinden van ieder lid wordt binnen onze organisatie veel aandacht besteed. We kiezen resoluut voor dialoog en streven naar een open structuur waarin iedereen zich uitgenodigd voelt om feedback te geven en bezorgdheden te uiten. Onze lesgevers maken voor en na de training tijd voor leden die nood hebben aan een babbeltje en ook voor ouders en andere opvoeders staat de deur steeds open. Daarnaast is binnen Ookami Dojo een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze volgde de opleiding tot Aanspreekpersoon Persoonlijke Integriteit en bemiddelt daarnaast bij conflicten tussen onze jonge leden. Ookami Dojo erkent daarnaast de waarden omschreven in de Panathlon-verklaring en engageert zich om deze boodschap uit te dragen.

Via groepsvorming wil Ookami Dojo vzw. er toe bijdragen om een warme club te worden waarin ieder lid zichzelf veilig, gesteund en geborgen voelt. Het groepsgevoel dat mee aan de basis van de oprichting van Ookami Dojo vzw. ligt willen we behouden en versterken. Binnen Ookami Dojo proberen we de verschillende afdelingen op de verschillende trainingslocaties ieder seizoen opnieuw tot één hecht team te smeden tijdens clubdagen en -kampen. Ook de (groot-)ouders en broers en zussen van onze leden worden nauw bij de club betrokken, evenals sympathisanten en lokale partners.

Hoewel we sterk willen inzetten op groepsgevoel, verliezen we bij Ookami Dojo ook de noden van het individuele lid niet uit het oog. Ieder lid krijgt alle kansen om zich te ontwikkelen als recreatief karateka, competiteur, (hulp-)lesgever, coach of vrijwilliger. We kiezen voor een aanpak waarin sterktes versterkt worden en gebreken kunnen worden weggewerkt. Zo streven we er naar bekwame karatekas op te leiden, maar ook aan de 'softskills' die buiten de sport een invloed op hun verdere leven hebben te werken. De interesses van ieder individueel lid vormen hierin steeds de leidraad.

© website powered by Twizzit.com